Kontakt: MailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  MailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instalacje fotowoltaiczne w polskim prawie

Fotowoltaika staje się w Polsce coraz popularniejsza. Pojawia się zarówno dużo firm trudniących się montażem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych, jak i coraz więcej osób chcących taką instalację zamontować w swoim przedsiębiorstwie czy domu prywatnym.

Korzyści wynikające z posiadania fotowoltaiki są oczywiste - spora oszczędność i ekologia to tylko jedne z nich. Warto się jednak zastanowić, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują montaż i korzystanie z instalacji związanej z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze słońca.

Jakie przepisy regulują instalację fotowoltaiczną?

Regulacje prawne, dotyczące instalacji fotowoltaicznej nie są określone przez jeden akt prawny. Dlatego warto określić, co i w jakim stopniu decyduje o aspekcie prawnym takich instalacji. Podzielmy zatem konkretne regulacje, aby uporządkować wstępnie ten temat. 

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, czyli OZE, zawiera sporo zapisów regulujących funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych. Najbardziej istotne zapisy, które dotyczą paneli fotowoltaicznych w tej ustawie to:

– W ustawie o OZE możemy znaleźć dość szczegółowe zapisy dotyczące instalacji prosumenckich. Prosument to osoba lub firma, która wytwarza, ale jednocześnie konsumuje energię. W związku z tym, kiedy wyprodukowano nadwyżkę energii, może ją oddać sieci energetycznej z możliwością późniejszego odbioru w wysokości 80% tego co oddano.

– Ustawa definiuje także, kto może być prosumentem. Tutaj nastąpiła zmiana, gdyż w czerwcu 2020 roku rozszerzono definicję prosumenta o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a także o spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

– Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii określa również różne zasady rozliczenia i opłat. Określa między innymi brak opłaty przyłączeniowej, określa, że ceny prądu podawane są w kwocie netto, a montaż licznika dwukierunkowego leży po stronie zakładu energetycznego. Ustawa reguluje również ogólne zasady wykonania przyłącza instalacji do operatora energetycznego.

Prawo energetyczne

– Prawo energetyczne przede wszystkim definiuje wszelkie odnawialne źródła energii oraz właśnie zasady instalowania różnego rodzaju systemów mających wytwarzać energię, w tym także fotowoltaikę.

Prawo budowlane

– Prawo budowlane w głównej mierze reguluje i określa sytuacje, w których musimy zgłosić chęć zbudowania instalacji fotowoltaicznej oraz to kiedy wymagane jest do tego pozwolenie.

Instalacja fotowoltaiki a konkretne przepisy prawne

Jakie jednak są konkretne przepisy określające zasady montażu instalacji pozwalającej uzyskiwać prąd z energii słonecznej? Akty prawne wymienione wyżej precyzują wiele aspektów takiej instalacji, ale trzeba szczerze powiedzieć, że prawo dotyczące fotowoltaiki zmienia się i zmieniać będzie, ponieważ jest to źródło energii, które staje się coraz popularniejsze i nie da się od razu uregulować. Warto jednak wiedzieć jakie zmiany w tym temacie ostatnio nastąpiły.

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że chcąc zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy większej niż 6,5 kW, konieczne będzie spełnienie dwóch konkretnych formalności, czyli uzgodnić projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych bez względu na miejsce ich zamontowania do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce lokalizacji danego obiektu, mogą to zatem być zarówno miejskie jak i  powiatowe komendy Straży. Inną istotna sprawą jest kwestia pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej. Według aktualnie obowiązujących przepisów nie jest ono wymagane dla montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 kW. Zatem pamiętać należy, że do instalacji paneli słonecznych o mocy wyższej niż 50 kW, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zdobycie opinii rzeczoznawcy i zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.